Mesleki Analiz Testi - FiT

Mesleki Analiz Testi- FiT, kişilik özellikleri ile mesleki ilgi alanı ve beklentiyi buluşturarak öğrencilerin mesleki eğilimleri ve beklentilerini belirleme, meslekler arasında tercihte bulunma ve doğru yorumlama süreçlerinde kullanılabilecek etkili bir güçlendirme aracıdır.

  • Kullanım Alanı: Lise tercihi, lise dönemi alan seçimi, üniversiteye girişte bölüm tercihi, üniversite 1. ve 2. Sınıf öğrencileri, öğrenci ve kariyer koçluğu süreçleri.
  • Soru Sayısı - Süre: 110 Soru – 15 Dakika
  • Açıklama:

    Mesleki Analiz Testi-FiT, 14 yaşından itibaren uygulanabilir. 110 sorudan oluşan FiT, yaklaşık 15-20 dakikada tamamlanabilir. Testi çözen öğrenci ilk aşamada mesleki ilgi alanlarına ait 70 soruyu, ikinci aşamada kişilik özelliklerine ait 40 soruyu yanıtlamaktadır. Üçüncü aşamada mesleki beklentileri, dördüncü aşamada ise hayalindeki meslekleri seçmektedir. Özellikle üçüncü ve dördüncü aşamalarda seçilenler kariyer koçluğu ve danışmanlık süreçlerinde önemlidir. Öğrenci kendisine ait bu aşamaları bitirdikten sonra isteğe bağlı olarak ebeveyn yanıtları kısmına geçilir. Ebeveyn aşamasına geçildiği takdirde ebeveynin öğrenci için aynı mesleki ilgi alanları ve kişilik özellikleri sorularını yanıtlaması beklenmektedir. Eğer ebeveyn aşamasına geçilmezse sadece bireysel rapor oluşur.

    Sürecin sonunda karşılaştırmalı rapor oluşmaktadır. Rapor, online olarak görüntülenmektedir. Raporlama kısmında 14 mesleki ilgi alan sıralaması, MBTI kişilik teorisine dayanan kişilik özelliklerini ifade edildiği grafikli gösterim, mesleki beklenti ve hayalindeki mesleklerin seçimi yer almaktadır. Ayrıca öğrencinin mesleki ilgi alanları ve kişilik özelliklerini baz alan uygun meslekler raporu da verilmektedir.