Nedir?

İşe alım ve terfi süreçlerinizi HRPeak Genel Yetenek Testleri ile zenginleştirin.

Genel Yetenek Testleri

Genel yetenek testleri; İK departmanlarınca işe alım ve terfi süreçlerinde adayların farklı zihinsel becerilerini ölçmek amacıyla uygulanan, çeşitli boyutlar içeren testlerdir. HRPeak Genel Yetenek Testleri Sayısal Kavrama, Sözel Kavrama, Tablo – Grafik Okuma ve Soyut Kavrama olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. İstenen pozisyonların gereklilikleri göz önünde bulundurularak adaylarda değerlendirilecek boyutlar belirlenir ve farklı zorluk seviyesindeki sorular bir havuz içerisinden rastlantısal olarak seçilerek testler hazırlanır. Soruların havuz içerisinden rastlantısal olarak seçilmesi sayesinde adaylara birbirinden farklı sınav setleri atanmış olur. Tüm testler online olarak uygulanır.