Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI:

Unvan: Eksedra Bilişim Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü TeknoPark B1 Blok/ 404 Esenler / İstanbul

TEL: +90 212 654 61 61

ALICI: Müşteri

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.genelyetenektesti.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürün/hizmet/yazılımın satışı ve kurulumu ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu ürün/ hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, kurulum koşulları vs. satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti sipariş verdiğini/satın almayı gerçekleştirdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3- SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/HİZMET/YAZILIMIN ÖZELLİKLERİ:

Ürün/hizmet/yazılım ve testlerin adet ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www. genelyetenektesti.com adlı web sitesindeki ürün/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 4- ÜRÜN/HİZMET/YAZLIMIN KURULUMU, SÖZLEŞMENİN İFASI VE TESLİM ŞEKLİ:

Alıcının teslimini talep ettiği ürün/hizmet/yazılım, ödemenin gerçekleştiği gün veya takip eden gün içerisinde kurulur.

MADDE 5- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürün/Hizmetin/Yazılımın temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürün/Hizmet/Yazılım’a ait temel özellikler, Ürün/Hizmet/Yazılım'ın vergiler dahil fiyat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE 6- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Ürün/Hizmet/Yazılım’ın Tüketici Mevzuatına uygun olarak Alıcı'ya teslim edilmesinden -Yazılımın kurulmasından- edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu Ürün/Hizmet/Yazılım’ı süresi içinde teslim edemez-kurulumunu gerçekleştiremez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 7– ÜRÜNÜN/HİZMET/YAZILIMIN FİYATI

Ürün/Hizmet/Yazılımın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

MADDE 8- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ürün/Hizmet/Yazılımı satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.