Genel Yetenek Soyut Kavrama

Adayların şekiller ve veriler arasındaki ilişkileri algılayabilme, üç boyutlu düşünebilme ve tümevarım muhakemesi yapabilme gibi soyut kavrama becerileri ölçülür.

  • Öğrenim Düzeyi: Lisans ve Üstü
  • Boyutlar: Soyut Kavrama
  • Soru Sayısı: 20
  • Süre: 12
  • Kullanım Alanları: Uzman Yardımcısı, Uzman ve ilk kademe Yönetici seviyesindeki Mühendislik, Mimarlık, Grafik Tasarımı vb. pozisyonlar.
  • Açıklama: Adayların şekiller ve veriler arasındaki ilişkileri algılayabilme, üç boyutlu düşünebilme ve tümevarım muhakemesi yapabilme gibi soyut kavrama becerileri ölçülür.