Genel Yetenek Sayısal

Adayların sayısal muhakeme, matematik bilgisi, problem çözme ve mantıksal beceri geliştirme nitelikleri ölçülür.

  • Öğrenim Düzeyi: Lisans ve Üstü
  • Boyutlar: Sayısal
  • Soru Sayısı: 20
  • Süre: 12
  • Kullanım Alanları: Uzman Yardımcısı, Uzman ve ilk kademe Yönetici seviyesindeki Muhasebe, Finans, Üretim vb. pozisyonlar.
  • Açıklama: Adayların sayısal muhakeme, matematik bilgisi, problem çözme ve mantıksal beceri geliştirme nitelikleri ölçülür.