Genel Yetenek

Adayların dört boyut üzerinden yetkinlikleri farklı zorluk seviyelerindeki sorular ile ölçülür.

  • Öğrenim Düzeyi: Lisans ve Üstü
  • Boyutlar: Sayısal, Sözel, Soyut Kavrama ve Tablo & Grafik Okuma
  • Soru Sayısı: 40
  • Süre: 30
  • Kullanım Alanları: Uzman Yardımcısı, Uzman ve ilk kademe Yönetici seviyelerindeki beyaz yaka çalışanlar.
  • Açıklama: Adayların dört boyut üzerinden yetkinlikleri farklı zorluk seviyelerindeki sorular ile ölçülür.